Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 1) w dniu 13-11-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1.)

w dniu 13 listopada 2019 r.

Porządek obrad:

1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór.

Otwieram pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji przewiduje punkt: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nie widzę zgłoszeń.

Wobec braku głosów stwierdzam, że komisja zatwierdziła porządek obrad.

Punkt 1. porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego komisji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: wybór kandydata na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przypominam, że zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu kandydata na przewodniczącego.

Bardzo proszę teraz państwa senatorów o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji.

Bardzo proszę, pan senator Józef Łyczak.

Bardzo proszę.

Senator Józef Łyczak:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Chciałbym zgłosić na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana senatora, Jerzego Chróścikowskiego.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Tak, wyrażam zgodę.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Wyraża pan.

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia?

Nie widzę zgłoszeń.

Stwierdzam, że na kandydata na przewodniczącego komisji został zgłoszony pan senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski.

Przystępujemy do wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej jednej trzeciej jej członków. Komisja została powołana w składzie 10 senatorów, zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej 4 senatorów.

Jaka jest obecnie frekwencja? Stuprocentowa, tak?

(Głos z sali: Jest 9 osób.)

Jest 9 osób.

Stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów, w związku z czym możemy przystąpić do wyboru kandydata na przewodniczącego.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za kandydaturą senatora Jerzego Chróścikowskiego, bardzo proszę o podniesienie ręki. (9)

Dziewięć głosów za. Rozumiem, że nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że za wyborem senatora Jerzego Chróścikowskiego na kandydata na przewodniczącego komisji głosowało 9 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że komisja wybrała pana senatora Jerzego Mieczysława Chróścikowskiego na kandydata na przewodniczącego komisji.

Czy pan senator wyraża zgodę na kandydowanie?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Jeszcze raz powtórzę, że tak.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Tak, dobrze.

Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos?

Senator Jerzy Chróścikowski:

Tak, Panie Marszałku.

Bardzo dziękuję za zgłoszenie i przegłosowanie mojej kandydatury. Moje wieloletnie doświadczenia pokazują, że poprowadzę tę komisję jak dotychczas. Mogą koledzy mi zaufać. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Kto z państwa senatorów przedstawi kandydaturę pana senatora Jerzego Chróścikowskiego na przewodniczącego komisji na posiedzeniu Senatu?

(Głos z sali: Senator Łyczak.)

Pan senator Łyczak.

(Senator Józef Łyczak: Tak.)

Pan senator Józef Mikołaj Łyczak.

Bardzo serdecznie dziękuję.

Stwierdzam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia komisji został wyczerpany.

Dziękuję. Gratuluję panu senatorowi wyboru na kandydata, bardzo serdecznie gratuluję.

Zamykam pierwsze posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 11)