Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 89) w dniu 26-06-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (89.)

w dniu 26 czerwca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 45)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry.

Witam na kolejnym, osiemdziesiątym dziewiątym, posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Witam państwa senatorów. Witam wszystkich uczestników posiedzenia komisji.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

W porządku posiedzenia jest jeden punkt: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Czy są uwagi do porządku?

Skoro nie ma, to przejdźmy do realizacji porządku.

Szanowni Państwo, wpłynęło do mnie pismo wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej z informacją, że na wczorajszym posiedzeniu komisja wybrała kandydata na szefa komisji i jest to senator Mieczysław Augustyn. Wpłynął też list marszałka Senatu, pana marszałka Karczewskiego, informujący, że Konwent Seniorów pozytywnie zaopiniował dziś kandydaturę senatora Augustyna. Tak więc mamy dokumenty niezbędne, aby przygotować projekt uchwały.

Projekt uchwały jest w materiałach, ale odczytam ten projekt. On jest bardzo krótki.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia… w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Mieczysława Augustyna na przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

§.2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Oczywiście poddam pod głosowanie ten projekt.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały w brzmieniu zaproponowanym? (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę państwa, wobec wyników głosowania stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w komisji senackiej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, w zakresie wyboru przewodniczącego komisji.

Czy są jeszcze jakieś wnioski w tej sprawie? Nie ma.

Dziękuję.

Czy wobec tego pozwolą państwo, że przewodniczący będzie sprawozdawcą w tej sprawie, tak jak było do tej pory?

Dziękuję bardzo.

Sprawozdawcą będzie przewodniczący komisji Sławomir Rybicki.

Na tym kończę posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Dziękuję państwu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 47)