Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Nr Data Porządek obrad
96 17.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

95 26.09.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

94 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1303, druki sejmowe nr 3795, 3809 i 3809-A).
  Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1303 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

93 24.09.2019
 1. Rozpatrzenie w trybie art. 25 ust. 1 Regulaminu Senatu wniosku Prezydium Senatu z dnia 26 sierpnia 2019 r. dotyczącego niegodnego zachowania się senatora Waldemara Bonkowskiego w związku z wnioskiem grupy senatorów.
 2. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody przez Senat na pociągnięcie senatora Grzegorza Peczkisa do cywilnej odpowiedzialności sądowej za naruszenie praw osób trzecich działaniami wchodzącymi w zakres sprawowania mandatu senatorskiego.

retransmisja posiedzenia

92 02.08.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia.
 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

retransmisja posiedzenia

91 01.08.2019
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020.
 2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

retransmisja posiedzenia

90 31.07.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wydatków budżetowych biur senatorskich IX kadencji Senatu RP za rok 2018.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

89 26.06.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

retransmisja posiedzenia

88 28.05.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji.

retransmisja posiedzenia

87 09.05.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

retransmisja posiedzenia