Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

Nr Data Porządek obrad
65 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosku pana Bogusława Mikita, reprezentowanego przez adwokata Andrzeja Markowicza, z dnia 14 sierpnia 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna.
 2. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senator Andżeliki Możdżanowskiej.
 3. Rozpatrzenie wniosku Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 29 lipca 2015 r. o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Roberta Dowhana.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

            retransmisja posiedzenia

64 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2014 z wydatków budżetowych biur senatorskich VIII kadencji Senatu RP.

            retransmisja posiedzenia

63 05.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

           retransmisja posiedzenia

62 04.08.2015 r.
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2016.

           retransmisja posiedzenia

61 24.07.2015 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej.

          retransmisja posiedzenia

60 22.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1007, druki sejmowe nr 1195, 3500 i 3500-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

59 19.03.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 849).

             retransmisja posiedzenia

58 18.03.2015 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
 2. Rozważenie wycofania projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (druk senacki nr 629).

           retransmisja posiedzenia

57 20.01.2015 r.
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składach komisji senackich.

            retransmisja posiedzenia

56 20.01.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 806).

            retransmisja posiedzenia