Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Nr Data Porządek obrad
97 29.09.2015 r.
 1. Informacja w sprawie aukcji częstotliwości wykorzystywanych do szerokopasmowego internetu i przesyłania treści multimedialnych.

 2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

96 24.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie "Sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2012-2013" (druk senacki nr 1051).

            retransmisja posiedzenia

95 06.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych.

           retransmisja posiedzenia

94 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (druk senacki nr 1000, druki sejmowe nr 3449 i 3625).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

         retransmisja posiedzenia

93 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 1013, druki sejmowe nr 3363, do druku nr 3363 i 3532).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia

 

92 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

            retransmisja posiedzenia

91 15.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk senacki nr 957, druki sejmowe nr 2331, 3490 i 3490-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii  Senatu
  Materiały:
  Polska Izba Rzeczników Patentowych
  Minister Gospodarki

          retransmisja posiedzenia

90 09.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu Dnia Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej z lipca 1945 roku (druk senacki nr 971).

           retransmisja posiedzenia

89 25.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku. 

 retransmisja posiedzenia

88 25.06.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 77. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach.

 retransmisja posiedzenia