Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
46 15.06.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 417, druki sejmowe nr 1203 i 1205).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 417 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia