Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nr Data Porządek obrad
19 24.09.2020
09.10.2020
12.10.2020
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 209, druki sejmowe nr 378, 597 i 625).
    Komisja wnosi o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 209 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

retransmisja posiedzenia - cz. 3

retransmisja posiedzenia - cz. 4

retransmisja posiedzenia - cz. 5