Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
29 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 29), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 47)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia