Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
180 29.09.2022 r.
 1. Problemy i wyzwania branży gospodarki odpadami komunalnymi.
 2. Funkcjonowanie budownictwa komunalnego, społecznego i socjalnego – szanse i zagrożenia

 

179 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 179), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 155)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

178 06.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 178), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 152)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 793, druki sejmowe nr  2542, 2551 i 2551-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 793 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

177 05.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 177), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 150), Komisji Ustawodawczej (nr 266)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (druk senacki nr 787).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 788).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

176 21.07.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 176), Komisji Infrastruktury (nr 97)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

175 21.07.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 70), Komisji Ustawodawczej (nr 261), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 175)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 46. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

174 19.07.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 142), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 174)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 766, druki sejmowe nr 2417, 2420 i 2420-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 766 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

173 19.07.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 173), Komisji Infrastruktury (nr 94)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 767, druki sejmowe nr 2398, 2436 i 2436-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 767 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

172 19.07.2022
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 69), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 172), Komisji Ustawodawczej (nr 259)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 755).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

171 05.07.2022
 1. Rola samorządu terytorialnego w transformacji regionu śląskiego.

retransmisja posiedzenia