Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
129 19.01.2022 r.
 1.  Rozpatrzenie ustawy o dokumentach paszportowych (druk senacki nr 615, druki sejmowe nr 1833, 1898 i 1898-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 613, druki sejmowe nr 1812, 1895 i 1895-A).
128 19.01.2022 r.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 149), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 128)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk senacki nr 616, druki sejmowe nr 1891, 1899 i 1899-A).
127 04.01.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja Publiczna; 34 – Rozwój Regionalny; 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe ; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem; a także plany finansowe: Centrum Obsługi Administracji Rządowej; Funduszu Rekompensacyjnego; Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinie,w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia


 

126 15.12.2021 r.
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 30), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 143), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 126)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

125 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 125), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 142)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

retransmisja posiedzenia

124 15.12.2021 r.
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 124), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 62)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych.

retransmisja posiedzenia

123 14.12.2021 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.

   

retransmisja posiedzenia

122 14.12.2021 r.
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 122), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 141)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (druk senacki nr 588, druki sejmowe nr 1742, 1796 i 1796-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk 588 A) 
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (druk senacki nr 590, druki sejmowe nr 1789, 1808 i 1808-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk 590 A)
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

121 14.12.2021 r.
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 29), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 140), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 574, druki sejmowe 1681, 1740 i 1740-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 574 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

120 13.12.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (druk senacki nr 565, druki sejmowe nr 1676 i 1744).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 565 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (druk senacki nr 589, druki sejmowe nr 1765, 1809 i 1809-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 589 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych (druk senacki nr 586, druki sejmowe nr 1694, 1772 i 1772-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 586 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia