Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
90 20.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 434, druki sejmowe nr 1132, 1258 i 1258-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 434 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 454, druki sejmowe nr 1372 i 1374).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 454 A).
 3. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 (druk senacki nr 441, druki sejmowe nr 1278, 1294 i 1294-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 441 A).

retransmisja posiedzenia

89 20.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 89), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 29)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (druk senacki nr 445, druki sejmowe nr 1275, 1295 i 1295-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad rozpatrywaną ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

88 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 88), Komisji Infrastruktury (nr 44)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

87 16.06.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 42), Komisji Ustawodawczej (nr 170), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 87)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 25. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

retransmisja posiedzenia

86 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (druk senacki nr 400, druki sejmowe nr 1085, 1149 i 1149-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 400 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk senacki nr 401, druki sejmowe nr 1126, 1150 i 1150-A). 
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 401 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

85 09.06.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 85), Komisji Infrastruktury (nr 41)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 415, druki sejmowe nr 1070, 1176 i 1176-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 415 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

84 27.05.2021
 1. Sytuacja gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii spowodowanej COVID-19.
  Apel samorządów gmin uzdrowiskowych
  Sytuacja gmin uzdrowiskowych w Polsce w dobie pandemii spowodowanej COVID-19 - dr Jan Golba, Prezes Zarządu SGU RP
   

retransmisja posiedzenia

83 13.05.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

82 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 30), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 82)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

retransmisja posiedzenia

81 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 29), Komisji Zdrowia (nr 51), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 81)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia