Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Nr Data Porządek obrad
22 05.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:25 – Kultura Fizyczna; 27 – Informatyzacja; 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka; 30 – Oświata i Wychowanie; 67 – Polska Akademia Nauk; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centralnego Ośrodka Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów ,Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 retransmisja posiedzenia