Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Nr Data Porządek obrad
82 06.10.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r. (druk senacki nr 501, druki sejmowe nr 1444 i 1491).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 501 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia