Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
66 08.12.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk senacki nr 576, druki sejmowe nr 1728, 1739 i 1739-A).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 576 A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia