Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Nr Data Porządek obrad
58 09.09.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 58), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 61), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 35)
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia