Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
10 06.02.2020
  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

retransmisja posiedzenia