Narzędzia:

Lista aktualności

Wystawa „Podróż do Wierszyny – Sybiracy”

24 kwietnia 2013 r. marszałek Bogdan Borusewicz otworzył w Senacie wystawę „Podróż do Wierszyny – Sybiracy”.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Archiwum Emigracji

Podczas inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński i senator Andrzej Person wręczyli nagrody i wyróżnienia Archiwum Emigracji.

Uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych z Ameryki Północnej gościli w Senacie

Wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej oraz senator Łukasz Abgarowicz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkali się 4 września 2012 r. w Senacie z uczestnikami Szkoły Liderów Polonijnych z USA.

Uczestnicy IV Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą gościli w Senacie

Senat nadal będzie opiekował się polską diasporą – zapewnił uczestników IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy marszałek Senatu Bogdan Borusewiczna spotkaniu 24 sierpnia 2012 r. w Senacie

Spotkanie senatora Łukasza Abgarowicza z grupą Polaków zamieszkałych na Syberii.

Senator Łukasz Abgarowicz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 14 sierpnia br. spotkał się z 25-osobowa grupą Polaków z sześciu organizacji na Syberii

Spotkania z młodzieżą polonijną w Senacie

20 lipca 2012 r. w Senacie odbyły się dwa spotkania z młodzieżą polonijną.

Olimpiada w Londynie

Strona internetowa poświęcona Polskiemu Centrum Olimpijskiemu w Londynie

Wakacje polonijne z Senatem

W polonijnej akcji letniej, współfinansowanej przez Senat, w 2012 roku weźmie udział prawie 3 tys. dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z osiemnastu krajów świata.

Wyróżnienia niemieckiej Polonii

5 maja 2012 r. w akwizgrańskim ratuszu, w sali koronacyjnej Karola Wielkiego zostały wręczone nagrody niemieckiej Polonii "Polonicus".

Wystąpienie marszałka Senatu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Telewizyjne wystąpienie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą 2 maja 2012 roku

Dyktando Polskie na Białorusi

Już po raz piąty, z inicjatywy Zjednoczenia Społecznego "Polska Macierz Szkolna", w siedzibie organizacji, w Grodnie odbyło się 22 kwietnia 2012 r. Dyktando Polskie na Białorusi.

Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w budżecie na rok 2012

15 lutego 2011 r. rozpoczęło się 6. posiedzenie Senatu, na którym Izba rozpatrzy ustawę budżetową na rok 2012.

Poprzednia strona