Narzędzia:

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka (foto Wojciech Grzędziński)

Senator X kadencji.

Wicemarszałek Senatu X kadencji - wybrana 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu

 

Urodziła się 17 marca 1968 r. w Szczyrku.

W 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z tytułem magistra prawa. W 1993 r. ukończyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zdając z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. W tym samym roku zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

Ukończyła również studia podyplomowe latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim (2008) i studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017).

Od 1993 r. pracowała w charakterze radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej, w latach 1998-2007 wykonywała zawód notariusza, a następnie adwokata. W latach 2009-2018 była partnerem w Kancelarii Adwokatów w Katowicach, a od 2017 r. do 31 października 2019 r.  prowadziła również  Kancelarię Prawa Medycznego w Katowicach.

Jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Pełnomocniczką Kongresu w Katowicach. Prowadzi szeroką działalność społeczną oraz edukacyjną, związaną z kwestiami równościowymi, prawami kobiet, ochroną przed dyskryminacją.

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Należy do partii - Wiosna Roberta Biedronia. Jest wiceprezesem Zarządu Krajowego.

Więcej informacji o Gabrielii Morawskiej-Staneckiej