Narzędzia:
Gabriela Morawska-Stanecka

Gabriela Morawska-Stanecka

  • okręg wyborczy nr 75, Katowice
  • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Wicemarszałek Senatu X kadencji - wybrana 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu

Urodziła się 17 marca 1968 r. w Szczyrku.

W 1991 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z tytułem magistra prawa. W 1993 r. ukończyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zdając z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. W tym samym roku zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, uzyskując uprawnienia radcy prawnego.

Ukończyła również studia podyplomowe latynoamerykańskie na Uniwersytecie Warszawskim (2008) i studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017).

Od 1993 r. pracowała w charakterze radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej, w latach 1998-2007 wykonywała zawód notariusza, a następnie adwokata. W latach 2009-2018 była partnerem w Kancelarii Adwokatów w Katowicach, a od 2017 r. do 31 października 2019 r.  prowadziła również  Kancelarię Prawa Medycznego w Katowicach.

Jest członkinią Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Pełnomocniczką Kongresu w Katowicach. Prowadzi szeroką działalność społeczną oraz edukacyjną, związaną z kwestiami równościowymi, prawami kobiet, ochroną przed dyskryminacją.

 

W Senacie X kadencji jest:
- członkini Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- członkini Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- członkini Nadzwyczajnej Komisji do spraw Klimatu
- wiceprzewodnicząca Nadzwyczajnej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych

- Ambasadorka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w  Women Political Leaders
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

 

Działalność pozarządowa:
Członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet i Pełnomocniczka Kongresu w Katowicach
Członkini Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

 

Biuro Senatorskie

ul. Gen. St. Grota-Roweckiego 42-44, lok. 101-103, 43-100 Tychy, tel. 601 207 027

czynne:
poniedziałek - 9:00 - 16:00
wtorek - 12:00 - 18:30
środa - 10:00 - 16:00
czwartek - 8:00 - 15:00
piątek - 8:00 - 12:00

 

Filia
ul. Grunwaldzka 10, 41-400 Mysłowice
czynne:
wtorek 10:00-14:00
środa 15:00 - 18:00
czwartek 15:00 - 18:00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)
Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)
Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)