Narzędzia:

Stanisław Karczewski


 

Stanisław Karczewski urodził się 14 listopada 1955 roku w Warszawie, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela, a w 1981 roku studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny rozpoczął pracę w Szpitalu Rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą, z którym związany jest do dnia dzisiejszego. Uzyskał I i II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. Był przez wiele lat ordynatorem Oddziału Chirurgicznego i dyrektorem Szpitala.

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Chirurgów Onkologicznych i Towarzystwa Wideochirurgów.

Był wieloletnim przewodniczącym Zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

W latach 1998-2002 radny Powiatu Grójeckiego wybrany z listy AWS. W latach 2002-2005 radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został senatorem RP VI kadencji i od tego czasu nieprzerwanie zasiada w Senacie RP.

Od kwietnia 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego części senackiej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. 9 listopada 2011 roku został wybrany wicemarszałkiem Senatu RP ósmej kadencji.

Od 2004 roku jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość. Zasiada w Komitecie Politycznym i jest członkiem Komisji ds Etyki partii.

Był szefem Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w zwycięskich wyborach parlamentarnych w 2015 roku.

Od 36 lat żonaty. Żona Eliza jest pediatrą. Ma dwie córki i pięciu wnuków.