Narzędzia:

Materiał przekazany przez pana Witolda Zakrzewskiego (rejestr MAiC: 00244) do Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu