Narzędzia:
  • Uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu w dniu 10 października  2014 r. ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki senackie nr 732, 732 A, druki sejmowe nr 2377, do druku nr 2377, 2404, do druku nr 2404, 2764, do druku nr 2764, 2764-A, do druku nr 2764-A).  
  • Uchwalona przez Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 660, druki sejmowe nr 2087, do druku 2087, 2435, do druku 2435, 2435-A)
  • Uchwalona przez Sejm na 17. posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk senacki nr 145, druki sejmowe nr 35, do 35, do 35, 434, 434 A)
  • Uchwalona przez Sejm na 18. posiedzeniu w dniu 13 lipca 2012 r. ustawa o zmianie ustawy o paszach (druk senacki nr 158, druki sejmowe nr 457, do 457, do 457, do 457, do 457)
  • Uchwalona przez Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 12 października 2012 r. ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 216, druki sejmowe nr: 627 cz.1, 627 cz.2, do 627, do 627, do 627, do 627, do 627, 730, 730 A, do 730 A)
  • Uchwalona przez Sejm na 36. posiedzeniu w dniu 22 marca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy -Kodeks postępowania cywilnego (druki senackie nr: 318, 318 A, 318 B, 318 Z, druki sejmowe nr: 988, 1164, do druku nr 1164)
  • Uchwalona przez Sejm na 44. posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 395, druki sejmowe nr 946, do druku 946, 1401, 1401-A)
  • Uchwalona przez Sejm na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 430, druki sejmowe nr 378, do druku nr 378, 870, do druku nr 870, 945, do druku nr 945, 1586, do druku nr 1586, 1586-A)
  • Uchwalona przez Sejm na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 446, druki sejmowe nr 1627, do druku nr 1627, 1696, do druku nr 1696, 1696-A)