Narzędzia:

Informacja o działanich podejmowanych wobec Senatu RP w 2021 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działanich podejmowanych wobec Senatu RP w 2020 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działanich podejmowanych wobec Senatu RP w 2019 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działanich podejmowanych wobec Senatu RP w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działanich podejmowanych wobec Senatu RP w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu RP w 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
Uzupełnienie Informacji o działaniach podejmowanych wobec Senatu w 2016 roku

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu RP w 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu RP w 2014 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
załącznik 1


Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku
przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
 

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu RP w 2011 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Senatu RP w 2010 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.