Narzędzia:

Lista aktualności

15 listopada 2005 r.

Wizytę w Senacie złożył Antanas Valionis - minister spraw zagranicznych, i Egidijus Meilunas - ambasador Republiki Litewskiej. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

15 listopada 2005 r.

wizytę w Senacie RP złożyła grupa samorządowców, dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych z Armenii. Delegację przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

15 listopada 2005 r.

Porządek dzienny posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przewidywał wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności dokonano wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podczas którego przygotowano projekt uchwały Senatu w sprawie powołania przewodniczących komisji senackich.

15 listopada 2005 r.

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Zdrowia. Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Bogdan Borusewicz, dokonano wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej kontynuowała prace nad wyborem kandydata na przewodniczącego komisji. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Maciej Płażyński.

15 listopada 2005 r.

Po przewodnictwem wicemarszałka Krzysztofa Putry Komisja Gospodarki Narodowej kontynuowała wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

15 listopada 2005 r.

Odbyło się 3. posiedzenie Prezydium Senatu.

12 listopada 2005 r.

W Warszawie marszałek Bogdan Borusewicz był gościem honorowym Kongresu Obywatelskiego.

11 listopada 2005 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Poprzednia strona