Narzędzia:

Lista aktualności

30 czerwca 2006 r.

W Senacie odbyła się, zorganizowana przez Komisję Gospodarki Narodowej, konferencja "Polityka transportowa kraju - transport kolejowy".

29 czerwca - 2 lipca 2006 r.

W Kopenhadze wicemarszałek Marek Ziółkowski wziął udział w konferencji przewodniczących parlamentów UE.

29 czerwca 2006 r.

Na Uniwersytecie Warszawskim, marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w zakończeniu roku akademickiego Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda.

29 czerwca 2006 r.

Pod honorowym patronatem marszałków Senatu Bogdana Borusewicza oraz Sejmu Marka Jurka, z inicjatywy wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna, odbyła się konferencja na temat: "Etyka w pracy parlamentarnej"

29 czerwca 2006 r.

Odbyło się 22. posiedzenie Prezydium Senatu.

28 czerwca 2006 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystościach państwowych upamiętniających Powstanie Poznańskiego Czerwca '56.

26 czerwca 2006r.

W Sejmie odbyło się VI spotkanie przewodniczących parlamentów państw partnerstwa regionalnego z udziałem przewodniczących parlamentów Bułgarii i Rumunii.

24 czerwca 2006 r.

W Radomiu wicemarszałek Marek Ziółkowski dokonał odsłonięcia pomnika Jana Kochanowskiego. Uroczystość odbyła się w dniu imienin poety i była częścią trzydniowych "Dni Radomia 2006".

22 czerwca 2006 r.

Odbyło się 21. posiedzenie Prezydium Senatu.

21 czerwca 2006 r.

Odbyło się 13. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Ryszard Legutko, Krzysztof Putra i Marek Ziółkowski.

Poprzednia strona