Narzędzia:

Lista aktualności

21 marca 2002 r.

Odbyło się 12. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli wicemarszałkowie: Jolanta Danielak, Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz.

20 marca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

20 marca 2002 r.

Przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska była współpraca Lasów Państwowych i przemysłu drzewnego w Polsce.

5 marca 2002 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia poświęcone było sytuacji finansowej kas chorych w 2002 r.

5 marca 2002 r.

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz sejmowej Komisji Europejskiej spotkali się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Patem Coxem.

1 marca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o finansowym wspieraniu inwestycji.

28 lutego 2002 r.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przyjął gubernatora obwodu mohylewskiego Republiki Białorusi Borisa W. Baturę.

28 lutego 2002 r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych poświęcone było rozpatrzeniu opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2002. Z udziałem przedstawicieli komisji senatorowie zapoznali się z opiniami:

27 lutego 2002 r.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów premier Leszek Miller spotkał się z przedstawicielami polskiego rządu i parlamentu do Konwentu Unii Europejskiej.

27 lutego 2002 r.

Odbyło się 13. posiedzenie Prezydium Senatu.

26 lutego 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę budżetowej na rok 2002 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

26 lutego 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Poprzednia strona