Narzędzia:

Lista aktualności

Aukcja Marszałka Senatu RP na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Obiad z prof. Tomaszem Grodzkim oraz wspólne zwiedzanie parlamentu można wylicytować w ramach 30. Finału WOŚP. Aukcja potrwa do 31 stycznia br

Opieka nad chorymi z wrodzonymi wadami serca

W Senacie dyskutowano o potrzebie zapewnienia długotrwałej opieki kardiologicznej chorym z wrodzonymi wadami serca

Senat otwarty dla Młodych. Dialogi senackie

W Senacie z inicjatywy grupy młodzieży działającej jako "Gadka Senacka" odbędzie się cykl spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin.

W Senacie powstała Komisja Nadzwyczajna ds. inwigilacji

Komisja, na której czele stanął senator Marcin Bosacki zajmie się wyjaśnieniem przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływem na wybory w Polsce oraz reformą służb specjalnych.

Poprawki Senatu do ustawy budżetowej na 2022 r.

Izba zdecydowała między innymi o przeznaczeniu 20 mld zł na potrzeby ochrony zdrowia oraz o przekazaniu środków na podwyżki dla nauczycieli, cywilnych pracowników sądów, prokuratury, policji i Straży Granicznej.

Senat powołał członków Rady Polityki Pieniężnej

Ludwik Kotecki oraz Przemysław Litwiniuk zostali 12 stycznia br. powołani przez Izbę na nowych członków RPP i złożyli przed Senatem ślubowanie.

35. posiedzenie Senatu – drugi dzień

Senatorowie zakończyli obrady.

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasador Malty

11 stycznia br. Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął nowo mianowaną Ambasador Republiki Malty Marię Assuntę Farrugię.

Prace w komisjach senackich – 11 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

35. posiedzenie Senatu – pierwszy dzień

Zakończył się pierwszy dzień posiedzenia Senatu.

Obradował Senacki Zespół ds. Spółki GetBack

Poszkodowani w aferze GetBack apelowali do resortu finansów o utworzenie funduszu rekompensacyjnego, z którego byłyby wypłacane odszkodowania. W MF odbędzie się spotkanie z poszkodowanymi.

Prace w komisjach senackich – 10 stycznia 2022 r.

Obradowały senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Ustawodawcza.