Narzędzia:

Lista aktualności

Spotkanie Wicemarszałka Senatu z ambasadorem Mongolii

W czwartek, 14 stycznia 2021 r. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przyjął z wizytą Ambasadora Mongolii w RP Dorja Barkhasa.

Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nt. dekoncentracji i repolonizacji mediów

Podczas posiedzenia komisji kultury i praw człowieka dyskutowano o dekoncentracji i repolonizacji mediów.

14 stycznia 2021 r.

Dekoncentracja i repolonizacja mediów były tematem wspólnego posiedzenia komisji: kultury i praw człowieka

13 stycznia 2021 r.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem

20. posiedzenie Senatu

Na 20. posiedzeniu Izba rozpatrzyła 10 ustaw, 1 odrzuciła, do 4 wprowadziła poprawki.

20. posiedzenie Senatu ‒ trzeci dzień

Senat zakończył obrady.

Spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Grupa Wyszehradzka to dobra wspólnota, oparta nie tylko na wspólnej historii, ale przede wszystkim na przyszłości – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki po zakończeniu spotkania Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej.

12 stycznia 2021 r.

Na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i ustawodawczej odbyło się pierwsze czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

12 stycznia 2021 r.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Ustawodawcza przystapiły do pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

20. posiedzenie Senatu ‒ drugi dzień

Zakończył się drugi dzień 20. posiedzenia Senatu.

12 stycznia 2021 r.

12 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie Przewodniczących Parlamentów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Poprzednia strona