Narzędzia:

Lista aktualności

30 lipca 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju jednogłośnie poparła ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

30 lipca 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przyjęła bez poprawek ustawę o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956

30 lipca 2020 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych

Prace w komisjach senackich - 28 lipca 2020 r.

Przedstawiciele techników estradowych, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz menadżerowie artystów, podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu mówili o zapaści swojej branży, bez której trudno będzie przetrwać polskiej kulturze.

Wicemarszałek Morawska-Stanecka spotkała się z ambasador Niderlandów Daphne Bergsma

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka spotkała się 28 lipca 2020 r. w Senacie z ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Daphne Bergsma. Głównym tematem spotkania było ewentualne wypowiedzenie konwencji stambulskiej.

28 lipca 2020 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu zajęła się sytuacją branży eventowej w czasie pandemii COVID-19

24 lipca 2020 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wysłuchała informacji na temat przejęcia Grupy Lotos SA przez PKN Orlen SA

Prace w komisjach senackich – 24 lipca 2020 r.

Rząd podejmując finalną decyzję w sprawie fuzji spółek Skarbu Państwa PKN Orlen S.A. i Grupy Lotos S.A.uczyni to z pełnym przekonaniem, że jest ona dobra dla kraju - powiedział wiceminister Zbigniew Gryglas na Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Marszałek Senatu: musimy godnie uczcić bohaterów Bitwy Warszawskiej

Musimy godnie uczcić bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r., złożyć hołd narodowi polskiemu, który stawił czoła niebywałej nawale – oświadczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki....

15 lipca 2020 r.

Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej to temat posiedzenia Komisji Środowiska

15 lipca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła 8 petycji

Prace w komisjach senackich – 15 lipca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 15 lipca 2020 r. postanowiła zasięgnąć opinii Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie petycji proponującej zmianę art. 9 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

Poprzednia strona