Narzędzia:

Rozmowa Marszałka Senatu RP z prezydentem Austrii

sprawy międzynarodowe 05.10.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

5 października 2021 r. wizytę kurtuazyjną u Marszałka Senatu profesora Tomasza Grodzkiego złożył przebywający z wizytą oficjalną w Polsce Prezydent Republiki Austrii Alexander Van der Bellen.

Marszałek Senatu przedstawił genezę powstania demokratycznej większości w Senacie oraz zapoznał prezydenta Austrii z funkcjonowaniem i kompetencjami Izby. Prezydent Van der Bellen wyraził zadowolenie ze spotkania z polskim politykiem, reprezentującym opozycję.

Odpowiadając na pytanie o najważniejsze problemy stojące przed Polską w perspektywie najbliższych pięciu lat, profesor Tomasz Grodzki wskazał na kwestię przywrócenia praworządności, ochronę klimatu oraz problem presji migracyjnej na granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Marszałek wyraził również nadzieję, że hybrydowe działania Białorusi nie doprowadzą do powstania nowego szlaku migracyjnego do Europy.

Rozmówcy poruszyli także temat bezpieczeństwa energetycznego w Europie, w tym dywersyfikacji dostaw energii. Rozmawiano też o unijnej perspektywie Zachodnich Bałkanów oraz zaangażowaniu Austrii w nowe formaty środkowoeuropejskie – Trójkąt Sławkowski oraz C5 (Centralna Piątka). Tematami rozmów były także Krajowe Plany Odbudowy.

Marszałek Senatu podziękował prezydentowi Austrii za działania utrwalające pamięć o obozie w Mauthausen-Gusen. Poinformował również o niedawnej wizycie delegacji Senatu na Kahlenbergu w  związku z 338. rocznicą odsieczy wiedeńskiej.  Aleksander Van der Bellen wyraził zadowolenie z postępów w procesie wykupywania terenów byłego obozu od prywatnych właścicieli. Uczestniczący w spotkaniu nowy ambasador Austrii w Polsce Andreas Stadler poinformował, że nawiązał już kontakt z burmistrzem Wiednia w celu znalezienia rozwiązania sprawy właściwego upamiętnienia króla Jana III Sobieskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Senackiego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju

Nad tym, dlaczego polskie prawo nie uregulowało jeszcze sprawy fundacji rodzinnych, a także co „Polski Ład 3.0” oznacza dla podatników, zastanawiano się 30 września br. w Senacie.

Zmarł Mieczysław Gil, senator VIII kadencji

28 września 2022 r. zmarł Mieczysław Gil, senator VIII kadencji, kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, reprezentujący woj. świętokrzyskie.

Wizyta studyjna Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Kaliszu

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej złożyli wizytę studyjną w Kaliszu. Wizyta poprzedza uroczyste posiedzenie komisji, organizowane w ramach obchodów 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP.