Narzędzia:

Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r.

rodzina 21.10.2021
Prace w komisjach senackich – 21 października 2021 r. (fot. G. Krzyżanowski - Kancelaria - Senatu)

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zdecydowała zarekomendować Senatowi przyjęcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie 13 lutego 2019 r. Ustawa ma uregulować zasady ustalania prawa do świadczeń zabezpieczenia społecznego, w tym: świadczeń wynikających z polskiego oraz białoruskiego ubezpieczenia społecznego. Możliwe będzie skoordynowanie systemów funkcjonujących w obu krajach, a zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie odbierze prawa do pełnego świadczenia, do którego dana osoba nabyła prawo w drugim kraju.  Rozwiązania proponowane w ustawie wychodzą naprzeciw postulatom repatriantów, a także osób, które pracowały i opłacały składki w drugim państwie oraz członków ich rodzin.

Komisja zdecydowała także o podjęciu prac nad inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Projekt dotyczy podziału opieki nad dziećmi po rozwodzie rodziców w sytuacji braku porozumienia między nimi. W projekcie zaproponowano m.in.: Sąd ma w ciągu 6 tygodni podjąć decyzję, przy którym z rodziców dziecko ma zamieszkać i uregulować udział drugiego rodzica w opiece i wychowaniu. Jeśli jeden z rodziców używał przemocy, to nie może być stosowana opieka naprzemienna. Postępowanie rozwodowe i o opiekę nad dziećmi muszą toczyć się w jednym sądzie. Przy podejmowaniu decyzji musi być brana pod uwagę opinia dziecka lub uzasadnienie sądu, dlaczego nie została ona uwzględniona. Rodzic utrudniający kontakt drugiego rodzica z dziećmi zgodnie z ustalonymi zasadami będzie mógł zapłacić karę w maksymalnej wysokości 500 zł, na rzecz funduszu alimentacyjnego. Obecnie nie ma ustalonego górnego limitu, a kara wypłacana jest na rzecz drugiego rodzica.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie poświęcone podsumowaniu prac Specjalnej Komisji ds. Walki z Rakiem PE

Wydarzenie będzie miało miejsce 1 grudnia br. a wezmą w nim udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz przewodniczący Komisji i poseł do Parlamentu Europejskiego Bartosz Arłukowicz.

Wicemarszałkini Senatu RP na posiedzeniu Unii Międzyparlamentarnej

Gabriela Morawska-Stanecka, która jest Wiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej, wzięła udział w 143. Zgromadzeniu Unii Międzyparlamentarnej, które odbywało się w Madrycie.

Debata o przyszłości polskiej gospodarki

We wtorek, 30 listopada w Senacie odbędzie się dyskusja pt. "Dokąd zmierza polska gospodarka – piasek w tryby rozkręconej gospodarki rynkowej”.