Narzędzia:

Spotkanie Senackiej Grupy Polsko-Irlandzkiej z ambasador Irlandii

sprawy międzynarodowe 21.07.2022
fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

21 lipca br. członkowie Senackiej Grupy Polsko-Irlandzkiej spotkali się z ambasador Irlandii w Rzeczypospolitej Polskiej, Emer O’Connell, która w lipcu br. zakończy misję dyplomatyczną w Polsce. W spotkaniu wziął także udział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki

Senatorowie podziękowali pani ambasador za zaangażowanie we wzmacnianie więzi polsko-irlandzkich w trakcie jej blisko czteroletniej misji dyplomatycznej w naszym kraju. Ambasador O’Connell podkreśliła znaczenie ukonstytuowania się Senackiej Grupy Polsko-Irlandzkiej dla współpracy międzyparlamentarnej obu krajów oraz ze względu na fakt zamieszkiwania w Irlandii dużej liczby polskich obywateli.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o społeczności polskiej w Irlandii jak również o wsparciu, udzielanym uchodźcom z Ukrainy przez Polaków i Irlandczyków. Mówiono także o obecnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 oraz o współpracy krajów europejskich w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Uroczystości w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego uczestniczył w uroczystościach, które w rocznicę bitwy z 1920 r. odbyły się w Ossowie.

Apel do Sejmu o podjęcie prac nad senackimi inicjatywami

Wicemarszałek Senatu RP Michał Kamiński i przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski w liście do Marszałek Sejmu zaapelowali, by Sejm zajął się projektami ustaw, złożonymi przez Senat.

Promocja oficerska WAT z udziałem Zastępcy Szefa Kancelarii Senatu

Minister Jarosław Stolarczyk w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.