Narzędzia:

Szef Kancelarii Senatu na Święcie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

25.10.2021
Fot. Grzegorz Krzyżewski, Kancelaria Senatu

„Profesjonalizm kadry dowódczej oraz zaangażowanie wojskowych i cywilnych pracowników Sztabu Generalnego pozwalają mieć pewność, że w obliczu coraz to nowych wyzwań, przed jakimi stają polskie siły zbrojne, podejmowane są najlepsze decyzje, zapewniające Polsce i jej sojusznikom w ramach NATO i Unii Europejskiej pokój i skuteczną walkę z zagrożeniami” – napisał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki w liście, skierowanym na ręce szefa  Sztabu Generalnego, gen Rajmunda T. Andrzejczaka z okazji przypadającego 25 października Święta Sztabu Generalnego. Podczas uroczystego apelu przy Grobie Nieznanego Żołnierza list Marszałka odczytał Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

Marszałek przekazał w liście wyrazy uznania oraz podziękowania za ofiarną służbę i za wkład Sztabu Generalnego – jak napisał prof. Grodzki - w to, by Najjaśniejsza Rzeczypospolita pozostawała spokojnym i bezpiecznym domem dla nas wszystkich.  Marszałek Senatu podkreślił, że w ponad stuletniej historii niepodległej Polski, Sztab Generalny, od chwili utworzenia w 1918 r., był zawsze najważniejszym organem dowodzenia i kierowania Wojskiem Polskim – i takim pozostaje.  Marszałek przekazał także wyrazy szacunku i życzenia żołnierskiego szczęścia dla szefostwa Sztabu i dla wszystkich żołnierzy. „Wojskowym i cywilnym pracownikom Sztabu życzę satysfakcji z zadań wykonywanych dla dobra Ojczyzny, a także wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym” – napisał prof. Tomasz Grodzki.

Sztab Generalny obchodzi swoje święto w rocznicę powołania tego organu 25 października 1918 – jeszcze przed ogłoszeniem przez Polskę niepodległości. Tego dnia Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd szefa Sztabu Wojsk Polskich. Sztab organizował strukturę armii, systemy dowodzenia i szkolenia oraz wyposażenia. W obecnym systemie szef Sztabu Generalnego jest "pierwszym żołnierzem", któremu podlegają dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych.

 

 

 

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

W Senacie o sytuacji organizacji pozarządowych

3 grudnia odbyła się konferencja #prosteNGO, zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Społeczeństwa Obywatelskiego.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Praworządności

Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praworządności uznał podczas posiedzenia 2 listopada br., że działania prokuratury w stosunku do prezesa Najwyższej Izby Kontroli naruszają praworządność.

Spotkanie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i UE z kandydatem opozycji na premiera Węgier

Senator Bogdan Klich i Peter Marki-Zay rozmawiali m.in. o sytuacji w obu krajach, relacjach polsko-węgierskich i zbliżających się wyborach parlamentarnych na Węgrzech.