Narzędzia:

Marszałek Senatu RP apeluje o szczepienie się przeciwko koronawirusowi

zdrowie 25.10.2021

Szczepcie się i nie bójcie się szczepień, bo to może uratować wam życie – apelował do Polek i Polaków Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki podczas otwarcia 25 października br. III Kongresu „Zdrowie Polaków” odbywającego się w Kajetanach pod Warszawą. W otwarciu kongresu wzięła także udział przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia, senator Beata Małecka-Libera.  

W swoim wystąpieniu  Marszałek Senatu powiedział, że Kongres jest jednym z najważniejszych wydarzeń, organizowanych w trosce o zdrowie Polaków w aspekcie organizacyjnym, finansowym – ale także pandemicznym, bo koronawirus odcisnął na systemie ochrony zdrowia straszliwe piętno. Przypomniał, że Senat ustanowił rok 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia jako „skromny, ale prawdziwy hołd” dla medyków na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Zwrócił uwagę, że kilkuset lekarzy, pielęgniarek, ratowników i przedstawicieli innych zawodów medycznych oddało życie aby ratować nas w dobie pandemii. „Ta ofiara nigdy nie powinna zostać zapomniana” – podkreślił prof. Tomasz Grodzki. W ocenie Marszałka zbyt wiele Polek i  Polaków jednak podchodzi niefrasobliwie do szanowania własnego i cudzego zdrowia. „Z jednej strony klaszczemy medykom, z drugiej odbieramy im finansowanie, z trzeciej mniej lub bardziej dyskretnie wspieramy antyszczepionkowców. To jest niedopuszczalne i nie do zaakceptowania” – mówił Marszałek Senatu. „Z tego miejsca apeluję do społeczeństwa: szczepcie się, bo to na chwile obecną jest najlepsza, jeśli nie jedyna metoda opanowania tej pandemii i nie ma co do tego dyskusji” – podkreślił prof. Grodzki. Dodał, że jest to szczególnie ważne zwłaszcza wobec wzbierającej IV fali, która zbiera żniwo przede wszystkim  wśród osób niezaszczepionych. „Jeżeli to nie wystarcza jako dowód na skuteczność szczepionek, to rzeczywiście można popaść w czarną rozpacz, ale nie wolno nam tego zrobić” – powiedział Marszałek Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki zwrócił także uwagę na problem braku kadr medycznych oraz finansowania ochrony zdrowia. Przypomniał, że przed Kancelarią Premiera od kilku tygodni działa białe miasteczko. „To nie tylko protest i wyraz bezsilności, ale także troska medyków o poziom leczenia w Polsce i o to, kto będzie nas leczył w przyszłości” – zauważył Marszałek. Wyraził ubolewanie, że do tej pory ani premier, ani minister zdrowia nie traktują tego gremium, a przez to całego sytemu zdrowia, poważnie. Wyraził jednak nadzieję że w najbliższym czasie dojdzie jednak do rozmów na temat najważniejszych problemów w ochronie zdrowia. Przypomniał także, że Senat chciał, by jeszcze w tegorocznym budżecie państwa interwencyjnie przeznaczyć na zdrowie 6,3 miliarda zł, ale Sejm tę poprawkę odrzucił. „Zadaniem polityków jest dbać o ten system, nie przeszkadzać, wpierać i pomagać, zapewnić pracownikom ochrony zdrowia i pacjentom poczucie bezpieczeństwa, że leczenie w Polsce jest na odpowiednim poziomie, terminowe, bezpieczne i dobrze finansowane” – mówił Marszałek Senatu RP. W imieniu Senatu i senackiej Komisji Zdrowia prof. Tomasz Grodzki złożył zobowiązanie, że każdy projekt ustawy, dotyczący ochrony zdrowia będzie solidnie i rzeczowo analizowany tak, by wyszedł on z Senatu jeszcze lepszy.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia senator Beata Małecka-Libera podkreśliła w swoim wystąpieniu, że Kongres stawia nacisk przede wszystkim na zdrowie. „Choroba jest problemem, ale jednak zapobieganie i profilaktyka to jest to, co może doprowadzić do pełnego zdrowia społeczeństwa, do zmniejszenia cierpienia i zmniejszenia obciążenia systemu” – powiedziała przewodnicząca Małecka-Libera. Zwróciła uwagę, że zdrowie publiczne przez wiele lat było w cieniu medycyny naprawczej, a sytuacja, związana z pandemią koronawirusa spowodowała, że zwróciliśmy większą uwagę na promocję zdrowia, profilaktykę czy edukację zdrowotną. Przewodnicząca Komisji Zdrowia przyznała, że pandemia unaoczniła, jak mało społeczeństwo wie o tym, jak dbać o swoje zdrowie i jak unikać zagrożeń. „To ogromne wyzwanie, mam nadzieję, że będziemy na Kongresie szukać rozwiązań, jak dotrzeć jak najszerzej do społeczeństwa z wiedzą i edukacją zdrowotną” – powiedziała senator Małecka-Libera. Dodała, że „palącym problemem” są także kadry medyczne, zapewnienie im wsparcia, godnych warunków pracy oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do profilaktyki i diagnostyki.