Narzędzia:

7 października 2021 r.

edukacja i kultura 07.10.2021

„To przecież książka narodowa, drugiej takiej nie ma. Zmieniać się będą rządy i ustroje, przechodzić wojny, a ta książka zostanie” – zacytował Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 7 października 2021 r. w Senacie wystawę „Elementarz dobrych wspomnień. W 140. rocznicę urodzin prof. Mariana Falskiego”. Jak podkreślił Marszałek Senatu, to najlepsza recenzja tego dzieła, które powstało po to, aby w odradzającej się Polsce zunifikować naukę czytania i pisania po polsku. To było ogromnym wyzwaniem patriotycznym dla wszystkich tych, którym droga była Rzeczpospolita, odradzająca się w 1918 r.

Inicjatorka wystawy senator Ewa Matecka przypomniała, że prof. Marian Falski całe swoje życie poświęcił reformom edukacji, niezwykle zależało mu na dobrym kształceniu dzieci. Opracował elementarz inny od wszystkich poprzednich – dużego formatu, w twardej okładce, kolorowy. Elementarz okazał się najbardziej znanym i najdłużej wydawanym podręcznikiem na świecie. Jego twórca marzył, by ten podręcznik pozostawał żywy we wspomnieniach kolejnych pokoleń i stanowił wspaniałą pamiątkę. Jak mówiła senator, w gminie Kraszewice, w Kuźnicy Grabowskiej, w której przez pewien czas mieszkał prof. Marian Falski, powstało jedyne na świecie Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego. Dba ono o spuściznę po twórcy elementarza, organizuje coroczne ogólnopolskie „Wspólne czytanie «Elementarza»”, najbliższe zaplanowano na 7 grudnia 2021 r., w 140. rocznicę urodzin autora podręcznika.

Wójt gminy Kraszewice Konrad Kuświk poinformował, że gmina podjęła uchwałę o ustanowieniu 2021 r. Rokiem Mariana Falskiego

Dr hab. Marek Wroński, cioteczny wnuk prof. Mariana Falskiego, dzielił się swoimi wspomnieniami na jego temat. Mówił, że autor elementarza był człowiekiem niezwykle odważnym, nie bał się głośno mówić, że z czymś się nie zgadzał.

Na wystawie, przygotowanej przez Muzeum Elementarza im. prof. Mariana Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej i gminę Kraszewice, można zobaczyć plansze ze zdjęciami i wspomnieniami prof. Falskiego, unikatowe wydania elementarza z różnych lat, dawną ławkę szkolną i przybory do pisania. Ekspozycja skupia się na osobie prof. Mariana Falskiego – postaci kluczowej dla polskiej oświaty, którego 140. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Ukazuje także uniwersalny charakter stworzonego przez niego elementarza, tego najsłynniejszego polskiego podręcznika podstawowej edukacji wielu pokoleń Polaków.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Konferencja naukowa „Ewolucja funkcji parlamentu – tradycja i współczesność”

20 listopada 2021 r.

W Senacie obradował Parlament Młodych RP

17 listopada 2021 r.

W Senacie debatowano o sytuacji kobiet w sporcie