Narzędzia:

16 czerwca 2021 r.

edukacja i kultura 16.06.2021

„Władysław Raczkiewicz był wielkim człowiekiem, który swoją pracą i zaangażowaniem, bez względu na to, czy sprawował urząd wojewody, ministra czy najwyższe funkcje państwowe – marszałka Senatu i, w jesieni swego życia, prezydenta RP na uchodźstwie, służył wiernie Polsce i jak mało kto zasłużył na miano państwowca” – powiedział marszałek Tomasz Grodzki, odsłaniając 16 czerwca 2021 r. w Senacie popiersie Władysława Raczkiewicza.

Marszałek przypomniał, że Władysław Raczkiewicz był m.in. marszałkiem Senatu III kadencji II RP w latach 1930–35, aż czterokrotnie wojewodą, w tym pomorskim w latach 1936–39, a do śmierci w 1947 r. prezydentem RP na uchodźstwie. Na każdym z tych stanowisk reprezentował najważniejsze wartości etyczne, przygotowanie merytoryczne. „Pracował zgodnie z zasadą, że to politycy służą obywatelom, a nie obywatele – politykom. Sam do końca wiernie służył ojczyźnie i zasłużył na ogromny szacunek, także za granicą” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Przypomniał, że gdy Władysław Raczkiewicz przybył latem 1940 r. do Wielkiej Brytanii wraz z ewakuowanymi polskimi żołnierzami i władzami, na dworzec kolejowy wyszedł go powitać król Jerzy VI. Jak mówił marszałek, „był to nie tylko niezwykły gest wobec państwa sojuszniczego, ale także gest szacunku dla tego wielkiego człowieka”. „Jestem dumny, że podążając śladami naszych poprzedników, senatorów III kadencji, którzy nadali imię Władysława Raczkiewicza senackiej sali, kontynuujemy tradycje Senatu i odsłaniamy jego popiersie. Najjaśniejsza Rzeczpospolita rodziła wiele wspaniałych córek i wielu wspaniałych synów. Możemy z nich czerpać inspirację, by jak najlepiej służyć ojczyźnie” – powiedział marszałek.

Senator Kazimierz Kleina, przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, z którego inicjatywy odsłonięto popiersie, podkreślił, że Władysław Raczkiewicz potrafił ponad partyjne interesy wynieść dobro ojczyzny i publiczne. Zawsze otrzymywał do wykonania trudne zadania. Województwo pomorskie – ostatnie, którego był wojewodą, pod jego „opieką” stało się wielkie pod względem gospodarczym. Władysław Raczkiewicz dbał także o jego rozwój kulturalny. „To był obywatel Rzeczypospolitej, który służył jej całej. Kaszubski Zespół Parlamentarny chce przybliżyć społeczeństwu jego postać. Dlatego cieszymy się, że jego popiersie stanęło w jednym z najważniejszych budynków w Polsce” – powiedział senator Kazimierz Kleina.

Podczas uroczystości pod popiersiem w imieniu prezydenta, marszałka Senatu i Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego złożono wiązanki kwiatów.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

15 września 2021 r.

W Senacie debatowano o współczesnych wyzwaniach dziecięcej hematologii i onkologii

14 września 2021 r.

W Senacie parlamentarzyści, naukowcy, prawnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych dyskutowali, jak wzmocnić prawną ochronę zwierząt.

10 sierpnia 2021 r.

Debata „Kneblowanie demokracji” – wysłuchanie na temat poselskiego projektu zmian w ustawie medialnej