Narzędzia:

Spotkanie Rady Zarządzającej Unii Międzyparlamentarnej

sprawy międzynarodowe 25.05.2021
Fot. Rafał Zambrzycki, Kancelaria Sejmu

Wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w spotkaniu on-line Rady Zarządzającej w ramach trwającego 142. Zgromadzenia Unii Międzyparlamentarnej. Spotkanie odbyło się w dniach 24-25 maja. Wicemarszałek Morawska-Stanecka jestwiceprzewodniczącą Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (PGUM).

Zgromadzeni omówili działania podejmowane przez organy Unii Międzyparlamentarnej w ciągu ostatniego roku, ze szczególnym uwzględnieniem prac na rzecz wsparcia parlamentów i parlamentarzystów w krajach objętych wewnętrznymi konfliktami (m.in. w Jemenie, Mjanmie czy Wenezueli). Przewodniczący Unii przedstawił plany kolejnych spotkań i Zgromadzeń, szczególny nacisk kładąc na przygotowania do 5. Światowej Konferencji Przewodniczących Parlamentów, która ma się odbyć we wrześniu w Wiedniu.

Rada wysłuchała również informacji o pracach nad nową strategią Unii Międzyparlamentarnej na lata 2022-2026.

Unia Międzyparlamentarna jest jedną z najstarszych organizacji międzynarodowych; powstała w 1889 w Paryżu. Obecnie zrzesza parlamentarzystów ze 173 krajów.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu RP na kongresie ISMICS

18 czerwca br. prof. Tomasz Grodzki uczestniczył zdalnie w 21. Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Kardiochirurgii Małoinwazyjnej ISMICS.

Wystawa poświęcona Robertowi Schumanowi

W Senacie otwarto wystawę „Robert Schuman Ojciec Wspólnoty Narodów Europy”.

Parlamentarny Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami debatował o edukacji włączającej

Członkowie zespołu, przedstawiciele rządu i eksperci rozmawiali o nadziejach i problemach związanych z edukacją włączającą.