Narzędzia:

Wystawa „Powstania śląskie 1919−1921”

edukacja i kultura 12.05.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

„Śląsk to jedna z naszych pereł w koronie. Potrzeba było jednak aż trzech powstań śląskich, ogromnej determinacji mieszkańców, aby znalazł się on w granicach Rzeczypospolitej. (…) To pokazuje, że Śląsk jest tak samo potrzebny Polsce jak Polska Śląskowi. Determinacja, mądrość i wola ludzi pokazuje, że gdy jesteśmy zjednoczeni ponad podziałami, ponad poglądami politycznymi i spaja nas idea odzyskania Śląska dla Polski, jesteśmy w stanie pod mądrym, wielkim przywództwem osiągnąć to, co sobie zaplanowaliśmy. (...) Doceniamy ogromny wysiłek uczestników powstań śląskich, czcimy pamięć ich poległych bohaterów” − powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 12 maja 2021 r. w Senacie wystawę „Powstania śląskie 1919−1921”.

Ekspozycję − z inicjatywy senator Haliny Biedy, przewodniczącej Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego − przygotował katowicki oddział Instytut Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Senator Halina Bieda przypomniała, że to Senat ustanowił 2021 r. Rokiem Powstań Śląskich. Podziękowała za udział w wernisażu przedstawicieli urzędów i instytucji z województw opolskiego i śląskiego – historycznego obszaru Śląska.

„Wszyscy i wszystko dla Górnego Śląska” − to hasło tygodnia górnośląskiego, organizowanego przez Centralny Komitet Plebiscytowy w Warszawie na przełomie 1920 r. i 1921 r., o czym przypomniał dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN. Wiece i manifestacje patriotyczne stanowiły wsparcie polskiego społeczeństwa dla Górnoślązaków, starających się o połączenie Górnego Śląska z Polską. „Tą wystawą chcemy przypomnieć nie tylko tamte wydarzenia, ale też to, że sprawa Śląska należy do istoty spraw polskich” – powiedział dyrektor Andrzej Sznajder.

Wystawa przedstawia proces przyłączania Górnego Śląska do Polski, poczynając od polskiej myśli narodowej w Cesarstwie Niemieckim w XIX w., decyzji traktatu wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu na ziemiach śląskich, powstania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska poprzez trzy powstania śląskie, plebiscyt w sprawie podziału Górnego Śląska aż do faktycznego przyłączenia do Polski części Górnego Śląska i powstania województwa śląskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i ds. dzieci

Zastosowanie innowacyjnych technik i edukacja społeczeństwa mogą zapewnić rozwój polskiej transplantacji – to wnioski z debaty na posiedzeniu parlamentarnych zespołów ds. transplantacji i dzieci.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia br. Szef Kancelarii Senatu złożył w imieniu Marszałka Senatu RP wieniec przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny za zmianą nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie

Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny postanowił zarekomendować zmianę nazwy Akademii Morskiej w Szczecinie na Politechnikę Morską.