Narzędzia:

Wystawa „Powstania śląskie 1919−1921”

edukacja i kultura 12.05.2021
Fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu

„Śląsk to jedna z naszych pereł w koronie. Potrzeba było jednak aż trzech powstań śląskich, ogromnej determinacji mieszkańców, aby znalazł się on w granicach Rzeczypospolitej. (…) To pokazuje, że Śląsk jest tak samo potrzebny Polsce jak Polska Śląskowi. Determinacja, mądrość i wola ludzi pokazuje, że gdy jesteśmy zjednoczeni ponad podziałami, ponad poglądami politycznymi i spaja nas idea odzyskania Śląska dla Polski, jesteśmy w stanie pod mądrym, wielkim przywództwem osiągnąć to, co sobie zaplanowaliśmy. (...) Doceniamy ogromny wysiłek uczestników powstań śląskich, czcimy pamięć ich poległych bohaterów” − powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, otwierając 12 maja 2021 r. w Senacie wystawę „Powstania śląskie 1919−1921”.

Ekspozycję − z inicjatywy senator Haliny Biedy, przewodniczącej Senackiego Zespołu ds. Rozwoju Województwa Śląskiego − przygotował katowicki oddział Instytut Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Senator Halina Bieda przypomniała, że to Senat ustanowił 2021 r. Rokiem Powstań Śląskich. Podziękowała za udział w wernisażu przedstawicieli urzędów i instytucji z województw opolskiego i śląskiego – historycznego obszaru Śląska.

„Wszyscy i wszystko dla Górnego Śląska” − to hasło tygodnia górnośląskiego, organizowanego przez Centralny Komitet Plebiscytowy w Warszawie na przełomie 1920 r. i 1921 r., o czym przypomniał dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego oddziału IPN. Wiece i manifestacje patriotyczne stanowiły wsparcie polskiego społeczeństwa dla Górnoślązaków, starających się o połączenie Górnego Śląska z Polską. „Tą wystawą chcemy przypomnieć nie tylko tamte wydarzenia, ale też to, że sprawa Śląska należy do istoty spraw polskich” – powiedział dyrektor Andrzej Sznajder.

Wystawa przedstawia proces przyłączania Górnego Śląska do Polski, poczynając od polskiej myśli narodowej w Cesarstwie Niemieckim w XIX w., decyzji traktatu wersalskiego o przeprowadzeniu plebiscytu na ziemiach śląskich, powstania Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska poprzez trzy powstania śląskie, plebiscyt w sprawie podziału Górnego Śląska aż do faktycznego przyłączenia do Polski części Górnego Śląska i powstania województwa śląskiego.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 2 października 2022 r. wziął udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.