Narzędzia:

Senacki Zespół ds. Spółki GetBack S.A. zapoznał się ze stanowiskiem RPO

16.02.2021
Fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu

Senacki Zespół do Spraw Spółki GetBack S.A. na posiedzeniu 16 lutego br. zapoznał się ze stanowiskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pokrzywdzonych przez tę spółkę, a także oddał głos  samym poszkodowanym.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podkreślił, że punktem wyjścia do rozpatrywania afery GetBacku jest raport Najwyższej Izby Kontroli, bo on ujawnił wszystko, w czym jest problem, ujawnił, że państwo zawiniło, gdyż nie było kontroli nad instytucjami finansowymi i powinno zadbać, by roszczenia poszkodowanych zostały zaspokojone. RPO zaznaczył, że raport NIK to oficjalny dokument państwa polskiego.

Tymczasem w postępowaniach pojawiają się wątpliwości, została wydana zgoda na przejęcie Idea Bank S.A. przez Bank PKO S.A.  W ocenie Rzecznika można się zastanawiać, czy polityka nie miała wpływu na podejmowanie decyzji w tych sprawach. Zastrzegł, że nie wie na ile wpływ, na te  postępowania mógł mieć fakt, że prokuratura jest upolityczniona od 2016 r., a na ile był to  ogólny bezwład organizacyjny państwa polskiego występujący w tak trudnych sprawach i przy tak dużej liczbie poszkodowanych. Zdaniem RPO nie bez wpływu na bieg spraw może być przejmowanie sektora bankowego przez państwo.

Rzecznik zachęcał do korzystania z możliwości, które daje Senat, by wyjaśniać sprawę z Komisją Nadzoru Bankowego, prokuraturą, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Rzecznikiem Finansowym. Poinformował, że jego Biuro bada obecnie możliwości skierowania skargi do unijnych instytucji. Zachęcał, by poszkodowani w aferze zwrócili się w tej sprawie do polskich europarlamentarzystów, którzy pracują w komisji rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów.

Adam Bodnar, który przysłuchiwał się wypowiedziom poszkodowanych powiedział, że to dobrze, iż powstał raport nt. wpływu afery GetBacku na zdrowie i życie poszkodowanych. Zdaniem Rzecznika taki raport, jako czynnik społeczny powinien być brany pod uwagę przez sądy. W ocenie RPO prędzej czy później powstanie komisja śledcza ds. wyjaśnienia afery GetBacku.    

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski, który jako prezes NIK podpisał decyzję o kontroli w sprawie GetBack, powiedział, że sądy powinny brać pod uwagę raport NIK, jako dokument bezstronnie oceniający sytuację. Jednoznacznie negatywnie ocenia  on działanie instytucji państwa, które nie wywiązywały się ze swoich obowiązków ochrony obywateli. Jeśli państwo podejmuje decyzje to ponosi konsekwencje tych decyzji, jeśli ich nie podejmuje to także je ponosi.

Poszkodowani w aferze GetBacku opisywali mechanizm oszustwa, opowiadali, jak bez ich zgody i podpisu z indywidualnych klientów Idea Banku stawali się właścicielami akcji GetBacku. Mówili, że są zdruzgotani decyzją o przejęciu Idea Banku S.A. przez PKO S.A. bez roszczeń poszkodowanych. Opowiadali, że zwracali się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że ich dane, jako klientów banku zostały bezprawnie przekazane do Polskiego Domu Maklerskiego. UODO odpowiedział, że nie może zająć się tą sprawą, bo Idea Bank nie odpowiada na listy. Mówili także, jak ciągną się sprawy z powództwa cywilnego – przez 3 lata odbyło się 5 rozpraw, a po przejęciu Idea Banku sprawy są odraczane.

Spółka GetBack, która powstała w 2012 r. zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W kwietniu 2018 r. GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku, po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł, tymczasem PKO BP i PFR zdementowały tę informację. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza Getback odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki. Obligatariusze GetBack starają się odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje, ale nie od GetBacku, tylko od banków, które te instrumenty oferowały. W styczniu ub.r. NIK w raporcie wskazała, że ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack S.A. nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Spotkanie Marszałka Senatu RP z ambasadorem Gruzji

W dniu 4 marca 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki przyjął Ambasadora Gruzji pana Ilię Darchiashviliego. Wizyta ambasadora była związana z zakończeniem jego misji dyplomatycznej w Polsce.

Prace w komisjach senackich – 4 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, ustawodawcza, spraw zagranicznych i samorządu terytorialnego.

Prace w komisjach senackich – 3 marca 2021 r.

Obradowały senackie komisje zdrowia oraz spraw zagranicznych i UE.