Narzędzia:

Parlamentarny Zespół Kociewski

O zespole
Działalność

Celem powołania Zespołu jest inicjowanie działańSejmu i Senatu na rzecz poprawy jakości aktów normatywnych dotyczących problematyki regionalnej,
w szczególności Kociewia jak i całego Pomorza.