Narzędzia:
Mariusz Gromko

Mariusz Gromko

  • okręg wyborczy nr 60, Białystok
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Sekretarz Senatu X kadencji.

 

Urodził się 1 lipca 1978 r. w Białymstoku.

Jest absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku.

W 2002 r. uzyskał tytuł magistra na wydziale zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Przedsiębiorca, od 2002 r. prowadzi firmę handlową.

W latach 2006-2019 pełnił funkcję Radnego Rady Miasta Białystok. Od 2014 do 2018 roku był Przewodniczącym Rady Miasta Białystok. W ciągu czterech kadencji sprawował następujące funkcje: wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Pracował m. in. w komisjach: Infrastruktury Komunalnej, Kultury i Promocji Miasta.

Przez blisko dwie kadencje był szefem klubu PiS w miejskiej radzie.

Zasiadał w Radzie Społecznej Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku. W 2018 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

- członkiemKomisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Od 2004 r. należy do Prawa i Sprawiedliwości.

 

Biuro senatorskie

ul. Stołeczna 2, 15-879 Białystok, tel +48 729 887 075
czynne:
poniedziałek-piątek 9.00 - 16.00

Filia
ul. Armii Krajowej 1, 18-100  Łapy, tel. +48 729 887 075
czynne:
poniedziałek 9.00 - 12.00
czwartek  9.00 - 11.00

Filia
Plac Kościuszki 5, 16-100 Sokółka, tel. +48 729 887 075
czynne:
wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania 

Filia
ul. Grunwaldzka 36, 73-200 Choszczno, tel. 535 950 918
czynne:
po uprzednim kontakcie telefonicznym
 

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)

Pracownicy i współpracownicy


Zespoły senackie