Narzędzia:
Agnieszka Gorgoń-Komor

Agnieszka Gorgoń-Komor

  • okręg wyborczy nr 78, Bielsko-Biała
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:

Senator X kadencji.

Sekretarz Senatu X kadencji.

 

Urodziła się 10 czerwca 1970 r. w Czechowicach-Dziedzicach.

Jest bielszczanką, doktorem nauk medycznych, lekarzem, absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą kardiologiem oraz absolwentką Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej w Warszawie - lekarzem medycyny estetycznej.

Jako starszy asystent Oddziału Kardiologii w Szpitalu Wojewódzkim była jedyną kobietą implantującą stymulatory serca. Obecnie pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Kardiologii i Kardioonkologii Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej.

Pełniła funkcję zastępcy sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej IV kadencji. Aktywnie działa w samorządzie lekarskim, szczególnie jako wykładowca Ośrodka Kształcenia Beskidzkiej Izby Lekarskiej, a od listopada, 2013 r. jako jego koordynator. Jest autorką pionierskiego projektu pn. „Akademia Lekarza Rodzinnego” - podnoszącego kwalifikacje lekarzy rodzinnych z całego powiatu bielskiego.

Jest także uczestniczką wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK. Od kilku lat pełni funkcję Prezesa Oddziału Beskidzkiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, a organizując liczne konferencje - integruje środowisko lekarskie. W 2019 roku uzyskała tytuł MBA w Ochronie Zdrowia.

Organizując od kilku lat charytatywne Bale Lekarzy wspiera zbiórki pieniężne na rzecz organizacji pozarządowych, takich jak: Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne, StowarzyszenieHospicjum św. Kamila w Bielsku-Białej czy Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Współorganizuje również wiele wydarzeń, m.in. Białe Soboty i Białe Niedziele - akcje profilaktyczne, mające na celu rozpoznanie chorób układu krążenia oraz chorób cywilizacyjnych czy Międzynarodowe Beskidzkie Dni Serca, w których szczególną uwagę zwraca na jakość życia osób starszych.

Była radną VII kadencji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - Przewodniczącą Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Sportu oraz pierwszą kobietą na stanowisku wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Bielsku-Białej.

 

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,
- członkiem Komisji Zdrowia,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Należy do Platformy Obywatelskiej.

 

Biuro senatorskie

ul. Cieszyńska 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822 48 87, 571 258 274
czynne:
poniedziałek-piątek 10.00-17.00
Filia
ul. Plac Wolności 2a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, tel. 33 822 48 87
czynne:
środa godz. 16:00-18:00.


Regionalne Biuro Senatorskie
ul. 3 maja 17/26, 40-097 Katowice, tel. 32 259 72 92
czynne:
poniedziałek-czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2019 r.)
Korekta sprawozdania za 2019 rok

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)