Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
21 19-02-2021 w sprawie skutków zmiany sposobu finansowania świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom do ukończenia osiemnastego roku życia Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
21 19-02-2021 w sprawie sytuacji w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej Oświadczenie
Adresat Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
20 13-01-2021 w sprawie śledztwa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
20 13-01-2021 w sprawie wsparcia finansowego w ramach tzw. tarczy 6.0 dla przedsiębiorstw z branż dotkniętych epidemią COVID-19 nieposiadających właściwego wpisu w ewidencji REGON o przeważającej działalności gospodarczej (kod PKD) Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
18 03-12-2020 w sprawie wystawiania recept na bezpłatne leki dla seniorów 75+ w obecnej sytuacji epidemicznej Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
16 14-10-2020 w sprawie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pełnienia przez rzecznika praw obywatelskich obowiązków do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika Oświadczenie
Adresat Prezes Trybunału Konstytucyjnego
16 14-10-2020 w sprawie wprowadzenia przepisów pozwalających opiekunom osób niepełnosprawnych na wykonywanie pracy i osiąganie dochodu, łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, do poziomu średniego krajowego wynagrodzenia Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny i Polityki Społecznej
16 14-10-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, dotyczących kary grzywny Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
15 11-09-2020 w sprawie przyzwolenia rządzącej koalicji Zjednoczonej Prawicy na szerzenie się nienawiści i brutalizację życia w Polsce Oświadczenie
Adresat bez adresata
15 11-09-2020 w sprawie transmisji na żywo z posiedzeń Senatu oraz komisji na platformie internetowej YouTube Oświadczenie
Adresat Marszałek Senatu RP
14 18-08-2020 w sprawie profilaktyki szczepień ochronnych oraz standardów postępowania w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej z małoletnim do 18. roku życia przy podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19 Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
14 18-08-2020 w sprawie realnych i dostępnych instrumentów wsparcia na poziomie rządowym w zakresie realizacji modernizacji linii kolejowych nr 190 i 97 na odcinkach Żywiec – Sucha Beskidzka oraz Bielsko Biała – Skoczów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
10 13-05-2020 w sprawie zabezpieczenia służb medycznych w czasie walki z koronawirusem Oświadczenie
Adresat bez adresata
7 13-03-2020 w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
3 17-01-2020 w obronie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Oświadczenie
Adresat bez adresata
3 17-01-2020 w sprawie zmiany przepisów prawa dotyczących uzyskania pomocy państwa przez osoby posiadające rentę socjalną Oświadczenie
Adresaci Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Minister Finansów