Narzędzia:
Marek Plura

Marek Plura

  • okręg wyborczy nr 80, Katowice
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni
  • Kadencje: X
  • E-mail:
  • WWW: http://www.plura.pl

Senator X kadencji.

Poseł na Sejm VI i VII kadencji.

Poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

 

Urodził się 18 lipca 1970 r. w Raciborzu.

Absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, z tytułem magistra pedagogiki. Jest psychoterapeutą.

Pracował w Ośrodku Pomocy Kryzysowej Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych SPES jako pracownik socjalny oraz w Ośrodku Rewalidacyjnym „Akcent” jako pedagog.  Jest założycielem Stowarzyszenia Dobry Dom. Był prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Pełnił funkcję zastępcy skarbnika Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektora Very Special Arts Poland. W 2002 r. zainicjował Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek, promujący aktywność niepełnosprawnych kobiet.

W latach 2006-2007 był radnym Rady Miasta Katowice.

W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Został uhonorowany tytułem MEP Awards 2019 dla najlepszego europosła w kategorii: zatrudnienie, polityka społeczna i regionalna.

Jest członkiem: Związku Górnośląskiego, Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, Stowarzyszenia Dobry Dom, Fundacji Teatru Grodzkiego oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Odznaczony Orderem Uśmiechu, laureat konkursu Człowiek bez barier oraz Lodołamacze.

 

W Senacie X kadencji jest:

- wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Należy do Platformy Obywatelskiej.

Biuro senatorskie
ul. Francuska 70 lok.1101  ( 11 piętro), 40-028 Katowice, 
czynne:
poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 10.00-16.00
środa 10.00-18.00
czwartek 10.00-16.00

 

Regionalne Biuro Senatorskie
ul. 3 maja 17/26, 40-097 Katowice, tel. 32 259 72 92
czynne:
poniedziałek-czwartek 9.00-17.00
piątek 9.00-16.00

-------------

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2020 r.)

Sprawozdanie z wydatków poniesionych na funkcjonowanie biura senatorskiego (2021 r.)