Narzędzia:
Jan Hamerski

Jan Hamerski

  • Okręg wyborczy nr 36
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX

Urodził się 15 września 1951 r. w Szczawnicy.
W 1974 r. ukończył historię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W latach 1975–76 pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Szczawnicy, a od 1976 do 1980 r. w zespole szkół zawodowych w Krościenku. Przez kolejne 2 lata był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Szczawnicy, a od 1983 do 1993 r. w Państwowym Przedsiębiorstwie „Uzdrowisko Szczawnica”. W okresie 1993–95 pracował w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych i Realizacji Budownictwa w Republice Federalnej Niemiec. W latach 2007–08 zajmował stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP. Posiada gospodarstwo o profilu ogólnorolnym.
W okresie 1995–96 sprawował urząd burmistrza miasta i gminy Szczawnicy, a w latach 1999–2006 kolejno wicestarosty i starosty powiatu w Nowym Targu. Od 1999 do 2006 r. był radnym Rady Powiatu Nowotarskiego, a w okresie 2006–15 Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Jest działaczem regionalnym, honorowym prezesem Związku Podhalan w Polsce.
Należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.
Żonaty, ma dwoje dzieci.