Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
84 31-08-2019 w sprawie zmiany interpretacji przepisów z zakresu organizowania spływu łodziami flisackimi po Dunajcu lub uruchomienia procesu legislacyjnego prowadzącego do zmian w ustawie o żegludze śródlądowej Oświadczenie
Adresat Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
79 28-05-2019 w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Zagranicznych
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
73 14-02-2019 w sprawie przeniesienia siedziby Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Nowego Targu do Zakopanego Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
72 01-02-2019 w sprawie zabezpieczenia w budżecie niezbędnych środków dla GDDKiA Oddział Kraków na kontynuowanie prac przygotowawczych do realizacji obwodnicy łączącej najważniejsze drogi krajowe na Podhalu Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury
72 01-02-2019 w sprawie zniesienia opłaty targowej Oświadczenie
Adresat Minister Przedsiębiorczości i Technologii
67 23-11-2018 w sprawie planu połączenia Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” SA z Grupą „Lotos” SA w kontekście zapewnienia odpowiedniej podaży asfaltów drogowych na rynku krajowym Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
62 29-06-2018 w sprawie urealnienia poziomu finansowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
60 16-05-2018 w sprawie przywrócenia całodobowego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego w Limanowej, Krościenku nad Dunajcem i Rabce Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Wojewoda Małopolski
60 16-05-2018 w sprawie objęcia nadzorem postępowań i decyzji wydanych w sprawie pana J.M. Oświadczenie
Adresaci Minister Finansów
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
58 15-03-2018 w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w celu zmiany ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Oświadczenie
Adresat Minister Inwestycji i Rozwoju
55 31-01-2018 w sprawie zanieczyszczeń zawartych w LPG i ich wpływie na awarie i zużycie samochodowych wtryskiwaczy, katalizatorów i reduktorów Oświadczenie
Adresat Minister Środowiska
55 31-01-2018 w sprawie przeanalizowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości sprawy rodziny M. Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
52 15-12-2017 w sprawie przyszłości Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu, filii w Szczawnicy i Rabce Oświadczenie
Adresat Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie realizacji budowy drogi DK47, czyli Zakopianki, na odcinku Rdzawka – Nowy Targ Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
43 22-06-2017 w sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
41 17-05-2017 w sprawie przywrócenia działalności agencji pocztowej (punktu pocztowego) Poczty Polskiej SA w Ludźmierzu Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA
39 21-04-2017 w sprawie przeniesienia Romów z ul. Wąskiej w Limanowej do wsi Koszary w gminie Limanowa i rozwiązania ich problemów mieszkaniowych Oświadczenie
Adresaci Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wojewoda Małopolski
39 21-04-2017 w sprawie problemów wynikających z zasad naliczania kwot subwencji oświatowej na jednego ucznia w gminach miejskich i w gminach wiejskich na przykładzie konfliktu burmistrza miasta Limanowa z wójtem gminy Limanowa Oświadczenie
Adresaci Minister Edukacji Narodowej
Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu
39 21-04-2017 w sprawie zawarcia umów dwustronnych Polski z Czechami, ze Słowacją i z Litwą liberalizujących wymagania koncesyjne dla transportu pasażerskiego w strefie transgranicznej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
37 16-03-2017 w sprawie rozwoju rynku aut z napędem CNG i rozmieszczenia dystrybutorów z gazem ziemnym Oświadczenie
Adresaci Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Prezes Zarządu PKN ORLEN SA
37 16-03-2017 w sprawie objęcia programem gazyfikacji PSG sp. z o.o. 6 gmin o wysokich walorach turystyczno-uzdrowiskowych Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
34 01-02-2017 w sprawie przywrócenia zlikwidowanego punktu pocztowego w Przyszowej (gm. Łukowica) Oświadczenie
Adresat Prezes Zarządu Poczty Polskiej SA
32 21-12-2016 w sprawie problemów z dostępem do leczenia stomatologicznego w znieczuleniu ogólnym w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Oświadczenie
Adresaci Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
Minister Zdrowia
31 07-12-2016 w sprawie zbadania 3 orzeczeń Sądu Rejonowego w Limanowej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
31 07-12-2016 w sprawie zlikwidowanego Biura Obsługi Klienta PGNiG w Limanowej Oświadczenie
Adresaci Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA
Minister Energii
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
26 22-09-2016 w sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni Oświadczenie
Adresat Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
24 04-08-2016 w sprawie skuteczności zwalczania problemu zażywania dopalaczy, ich produkcji i obrotu nimi Oświadczenie
Adresaci Minister Zdrowia
Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
23 22-07-2016 w sprawie rozwiązania problemu deficytu wody w gospodarstwach rolnych powiatu limanowskiego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
23 22-07-2016 w sprawie postulowanej zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21 29-06-2016 w sprawie działań Agencji Rynku Rolnego związanych z wykonaniem przez przedsiębiorców przepisów art. 86 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami oraz organizacji rynku wina Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21 29-06-2016 w sprawie potencjalnych zagrożeń terrorystyczych w czasie trwania szczytu NATO i ŚDM związanych z transportem kolejowym niebezpiecznych ładunków i monitorowania newralgicznych obiektów infrastruktury kolejowej Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa