Narzędzia:
Andrzej Matusiewicz

Andrzej Matusiewicz

  • Okręg wyborczy nr 58
  • Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.andrzejmatusiewicz.eu

Urodził się 22 czerwca 1952 r. w Krośnie.

W 1976 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

W latach 1976–1978 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Przemyślu, zakończoną egzaminem sędziowskim w 1978 r. W okresie 1979–1982 odbył też aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie, zakończoną egzaminem w 1982 r.

Jest adwokatem. Od 1982 do 1991 r. pracował w Zespole Adwokackim nr 1 w Przemyślu, a od 1992 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

W latach 1990–1998 sprawował mandat radnego Rady Miejskiej w Przemyślu, a w okresie 1990–1997 pełnił funkcję przewodniczącego tej rady. Od 1990 do 1998 r. był delegatem do Sejmiku Województwa Przemyskiego. Trzykrotnie sprawował mandat radnego Sejmiku Podkarpackiego. W kadencji 1998–2002 był wiceprzewodniczącym, a w latach 2006–2010 – przewodniczącym tego sejmiku. Ostatnio zasiadał w Sejmiku Podkarpackim w okresie 2010–2011. W latach 2006–2011 był delegatem Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Związku Województw RP.

Od 1983 do 1990 r. pełnił funkcję sekretarza Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Przemyślu. Od 1987 do 1989 r. był członkiem korespondentem Komitetu Helsińskiego w Polsce. W okresie 1989–1990 zasiadał w Prezydium Rady Wojewódzkiej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Przemyskiego, był wiceprzewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Przemyślu. W 1989 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jest członkiem Stowarzyszenia Pamięci Orląt Przemyskich, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego, a także Klubu Sportowego „Czuwaj” w Przemyślu.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Zarządzie Okręgu tej partii.

Jest żonaty, ma pięcioro dzieci.

Okręg wyborczy nr 58 – powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz miasto na prawach powiatu Przemyśl.