Narzędzia:
Wiesław Dobkowski

Wiesław Dobkowski

  • Okręg wyborczy nr 28
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII, VII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.dobkowski.senat.pl

Urodził się 2 stycznia 1953 r. w Rząśniku Szlacheckim.

W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, w 2008 r. – studia podyplomowe z zarządzania w przemyśle na Politechnice Łódzkiej, a w 2010 r. – z podstaw prawa dla przedsiębiorców na Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 197880 pracował w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piotrkowie Trybunalskim. Od 1980 r. jest zatrudniony w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu (obecnie Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów). Początkowo był tam sztygarem zmianowym, następnie kierownikiem działu i sekcyjnym, a od 2006 r. zajmuje stanowisko dyrektora Zakładu Robót Inżynieryjno-Budowlanych tej kopalni.

W latach 200607 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Zdrowia. W VIII kadencji pracował w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Należy do Prawa i Sprawiedliwości, zasiada w Radzie Politycznej oraz pełni funkcję przewodniczącego Komitetu tej partii w powiecie bełchatowskim.

Jest żonaty, ma troje dzieci.