Narzędzia:

Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania...

O zespole
Działalność

Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

Uprzejmie informujemy, że obsługą Zespołu zajmuje się Kancelaria Sejmu:

Dorota Zielińska,

tel. 22 694-17-56

fax 22 694-18-13

e-mail 

Informacje na temat działalności zespołów znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOLY&NrKadencji=8