Narzędzia:
Michał Seweryński

Michał Seweryński

  • Okręg wyborczy nr 27
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: X, IX, VIII
  • E-mail:
  • WWW: http://www.sewerynski.pl

Wicemarszałek Senatu IX kadencji od 20 kwietnia 2017 r.

Urodził się 1 lipca 1939 r. w Łodzi.

W 1962 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Na tej samej uczelni odbył studia doktoranckie (1965–69), uzyskał stopień doktora nauk prawnych (1969 r.) i doktora habilitowanego (1976 r.). W 1987 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1990 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Łódzkim.

W latach 1962–65 odbył aplikację prokuratorską i pracował w prokuraturze w Łodzi. Od 1969 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada prawo pracy i europejskie prawo socjalne. W okresie 1984–87 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1990–96 – rektora tej uczelni. Od 1996 do 2005 r. wykładał w Salezjańskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Ekonomii w Łodzi. Od 1997 r. pracuje jako profesor na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jako visiting professor wykładał na uniwersytetach we Francji, w Kanadzie, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Japonii i Szwajcarii.

W dorobku naukowym ma ponad 180 publikacji, w tym kilkadziesiąt w językach obcych. Jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2009–12 pełnił funkcję przewodniczącego International Association for Labour Law and Social Security. Od 1990 do 1996 r. przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Był także konsulem honorowym Republiki Francuskiej w Łodzi (1999–2005), członkiem i przewodniczącym Krajowej Rady Katolików Świeckich (1997–2005) oraz członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich (1996–2006). Zasiadał w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz przewodniczył rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2003–06). W latach 2005–06 sprawował urząd ministra edukacji narodowej, a w okresie 2006–07 – ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współprzewodniczy Radzie Naukowej Société Historique et Littéraire Polonaise w Paryżu.

Odznaczony wieloma orderami krajowymi i zagranicznymi.

W Senacie VIII kadencji był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Bezpartyjny.