Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

Przedmiotem działania komisji są: organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą.

 

 

Sekretariat: tel. 22 694-93-55, fax 22 694-94-38,