Narzędzia:
Zbigniew Cichoń

Zbigniew Cichoń

  • Okręg wyborczy nr 34
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
  • Kadencje: IX, VII
  • E-mail:

Urodził się 21 grudnia 1952 r. w Częstochowie.

W 1975 r. ukończył administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w 1976 r. – prawo na tym samym wydziale. W 1979 r. ukończył aplikację sądową i radcowską, a w 1982 r. – adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

W okresie 1982–93 pracował jako adwokat w Zespole Adwokackim nr 1 w Krakowie. Od 1993 r. prowadzi własną kancelarię adwokacką. Odbył praktykę zawodową w amerykańskich kancelariach adwokackich, zajmujących się obroną praw człowieka, oraz w Kongresie Polonii Amerykańskiej.

Jest stypendystą Rady Europy i DePaul University w Chicago, wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

W wyniku pierwszych wyborów samorządowych w nowej Polsce pełnił mandat radnego Rady Miasta i Gminy Wieliczka, był członkiem zarządu, wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego. Dwukrotnie (1997–2001, 2005–07) został wybrany na sędziego Trybunału Stanu.

Od 1997 r. jako adwokat reprezentuje pokrzywdzonych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Jest współzałożycielem, a obecnie prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Archidiecezji Krakowskiej. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia Prawników.

Był obrońcą w procesach politycznych okresu stanu wojennego, doradcą „Solidarności”. Ma w swoim dorobku publikacje polskie i zagraniczne (we Francji i na Ukrainie), dotyczące praw człowieka.

Jest doradcą pro publico bono w poradniach charytatywnych (Poradnia „Pomoc Bliźniemu” przy Parafii św. Klemensa w Wieliczce i „Poradnia Miłosierdzia” przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach).

W Senacie VII kadencji był członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Bezpartyjny.