Narzędzia:

Oświadczenia

 • 75. posiedzenie Senatu, 21 maja 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (odpowiedź).

 • 72. posiedzenie Senatu, 19 marca 2015 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź, odpowiedź 2),  do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) oraz do prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (odpowiedź) w sprawie definicji momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 • 69. posiedzenie Senatu, 21 stycznia 2015 r., oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dostępu do kultury w estetycznym otoczeniu (odpowiedź).

 • 67. posiedzenie Senatu, 18 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń (odpowiedź).

 • 66. posiedzenie Senatu, 4 grudnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie procedury przekazywania przesyłek z sądów oraz prokuratur do firm (odpowiedź).

 • 61. posiedzenie Senatu, 25 września 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, udzielaną przez PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń (odpowiedź).

 • 60. posiedzenie Senatu, 7 sierpnia 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (odpowiedź) w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej przy okazji składania wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, której PFRON udziela w formie dofinansowań do wynagrodzeń.

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej przy składaniu wniosku o pomoc publiczną na zatrudnienie, której udziela PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń (odpowiedź).

 • 59. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie oceny sytuacji ekonomicznej przy wnioskowaniu o pomoc publiczną na zatrudnienie, której udziela PFRON w formie dofinansowań do wynagrodzeń (odpowiedź).

 • 56. posiedzenie Senatu, 12 czerwca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie zasad rozdziału wód rzeki Brdy w miejscowości Zapora-Mylof (województwo pomorskie).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie uruchomienia Funduszu Mieszkań na Wynajem w dużych miastach takich jak Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków czy Trójmiasto (odpowiedź).

 • 50. posiedzenie Senatu,  6 marca 2014 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przeprowadzenia reformy prawa wodnego (odpowiedź).

 • 45. posiedzenie Senatu, 12 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Tucholi (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do dyrektora dróg krajowych i autostrad w sprawie budowy drogi szybkiego ruchu S-5 w części województwa kujawsko-pomorskiego (odpowiedź).

 • 44. posiedzenie Senatu, 5 grudnia 2013 r., oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz (odpowiedź).

 • 43. posiedzenie Senatu, 13 listopada 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 41. posiedzenie Senatu, 17 października 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umów cywilnoprawnych z przeniesieniem praw autorskich nauczycieli akademickich (odpowiedź).

 • 39. posiedzenie Senatu, 20 września 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi S5 (odpowiedź).

 • 34. posiedzenie Senatu, 6 czerwca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra Skarbu Państwa (odpowiedź) w sprawie projektu wspierającego powstawanie nowych stanowisk pracy.

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Wałbrzycha w sprawie problemów z rozliczeniem umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym Budopol SA z Bydgoszczy (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) oraz do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej (odpowiedź) w sprawie mandatów za przekroczenie prędkości.

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopłaty do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (odpowiedź).

 • 31. posiedzenie Senatu, 18 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie korespondencji z dnia 19.02.2013 (Znak: WU OZ BD.ZAR.5151.16.1.13.TZ, PP 6730.52.7.2012) (odpowiedź).

 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie budowy drogi ekspresowej S5 (odpowiedź).
 • 30. posiedzenie Senatu, 4 kwietnia 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie podpisywania umów na rybackie korzystanie z wód (odpowiedź).
 • 29. posiedzenie Senatu, 21 marca 2013 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zniszczeń dokonywanych przez bobry (odpowiedź).