Narzędzia:

Oświadczenia senatorskie

Pos. Data Temat oświadczenia
Nazwa adresata
Odsyłacz do dokumentu
85 18-10-2019 w sprawie ofiar niemieckiej zbrodni popełnionej w lasach Piaśnicy w 1939 r. Oświadczenie
Adresat bez adresata
79 28-05-2019 w sprawie wprowadzenia refundacji leku Zavesca Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
58 15-03-2018 w sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
57 08-03-2018 w sprawie zmiany rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
49 10-11-2017 w sprawie utrzymania procesu jednoczenia narodów Europy przez zachowanie Krzyża na pomniku św. Jana Pawła II Oświadczenie
Adresat Ambasador Francji w Polsce
49 10-11-2017 w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół średnich Oświadczenie
Adresat Minister Edukacji Narodowej
47 28-09-2017 w sprawie zmiany przepisów prawa w zakresie jednośladów Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
41 17-05-2017 w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika Oświadczenie
Adresat bez adresata
39 21-04-2017 w sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oświadczenie
Adresat Minister Infrastruktury i Budownictwa
35 24-02-2017 w sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym Oświadczenie
Adresat Prezydent m. st. Warszawy
32 21-12-2016 w sprawie ułatwienia obywatelom odbioru gotowych dokumentów paszportowych Oświadczenie
Adresat Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
24 04-08-2016 w sprawie podziękowań dla służb zaangażowanych w organizację i ochronę Światowych Dni Młodzieży w Polsce Oświadczenie
Adresat Prezes Rady Ministrów
23 22-07-2016 w sprawie rozważenia zmian w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Oświadczenie
Adresat Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
23 22-07-2016 w sprawie rozważenia zmiany normy prawnej zawartej w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Oświadczenie
Adresat Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
18 19-05-2016 w sprawie podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do zakwalifikowania norki amerykańskiej jako gatunku inwazyjnego Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
17 12-05-2016 w sprawie umożliwienia przeprowadzania szkoleń wraz z przedmiotowymi egzaminami z zakresu kwalifikacji ubojowych Oświadczenie
Adresat Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11 19-02-2016 w sprawie merytoryczej redystrybucji środków NFZ i dofinansowania oddziału kardiologicznego w Ostrowie Wielkopolskim Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
10 12-02-2016 w sprawie propozycji wprowadzenia badań przesiewowych wzroku noworodków w celu wczesnego wykrywania nowotworu siatkówki Oświadczenie
Adresat Minister Zdrowia
8 13-01-2016 w sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media Oświadczenie
Adresat Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
7 31-12-2015 w sprawie umorzenia przez Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku śledztwa w sprawie V Ds 8/13 dotyczącego tak zwanej afery korupcyjnej w Sądzie Najwyższym Oświadczenie
Adresat Prokurator Generalny